Styrelsen 2022

 

Ordförande:

Tommy Holmström  (webbansvarig)  070-314 85 13

Vice ordförande:

Kurt-Åke Holmqvist  (Materialförvaltare)  073-445 10 13

Ekonomiansvarig:

Ingrid Hedenström  0918-109 87 eller 070-307 07 56

Sekreterare:

Berit Stenman  0918-331 09 eller 076-135 24 96

Övriga ledamöter:

Maria Gustavsson  070-289 77 63

Supleanter:

Gun-Britt Åström

Margareta Jansson

Ovan nämnda personer kan även kontaktas via info@norsjotradgard.se

Valberedning:

Karl Axel Nygren

Marie Holmqvist

Kommande evenemang