Styrelsen 2023

 

Ordförande:

Tommy Holmström  (webbansvarig)  070-314 85 13

Vice ordförande:

Kurt-Åke Holmqvist  (Materialförvaltare)  073-445 10 13

Ekonomiansvarig:

Ingrid Hedenström  0918-109 87 eller 070-307 07 56

Sekreterare:

Berit Stenman  0918-331 09 eller 076-135 24 96

Övriga ledamöter:

Margareta Jansson  070-331 66 64

Suppleanter:

Gun-Britt Åström

Karl-Axel Nygren

Ovan nämnda personer kan även kontaktas via info@norsjotradgard.se

Valberedning:

Anettie Holmström

Carina Eriksson

Marie Holmqvist, sammankallande

Kommande evenemang