Protokoll från årsmötet 2024

Rapport från årsmötet tisdag 19 mars 2024 på Monikas Kafé, Norsjövallen

                 Styrelsen för 2024 består av:

  • Tommy Holmström, ordförande
  • Ingrid Hedenström, kassör
  • Berit Stenman, sekreterare
  • Karl-Axel Nygren, vice ordförande
  • Johanna Persson, ledamot
  • Suppleanter är Gun-Britt Åström och Margareta Jansson

Kontaktuppgifter för styrelsen finns på föreningens hemsida, norsjotradgard.se/styrelsen-2024

I samband med årsmötet delades medlemskort för 2024 ut. Medlemsavgiften för 2025 blir oförändrat 150 kr för enskild medlem och 200 Kr för familj. I år skickades inget inbetalningskort ut till medlemmarna i samband med nyårsbrevet, detta har gjort att många medlemmar missat att betala medlemsavgiften för 2024.

Inga övriga frågor eller önskemål från de 36 mötesdeltagarna. Styrelsen ställde en fråga om intresse finns för att ha en Sommarmarknad/perennmarknad på hembygdsområdet söndag 16 juni. Styrelsen fick i uppdrag att skicka ut en intresseanmälan.

Öppen trädgård i juli/augusti var uppskattat av besökarna 2023, vi hoppas att fler medlemmar kan visa sina odlingar denna sommar. Inbjudan skickas ut i juni.

Sommarresan? Var ska vi åka, kustlandet, inlandet eller lokalt inom kommunen? Förslag tas tacksamt emot.

En föreläsning är inplanerad under våren, mer om detta kommer när vi fått klart med föreläsare.

Glöm inte att gå in på föreningens hemsida ”Bortskänkes och sökes”, det är en sida som borde användas oftare.

Kommande medlemsutskick kommer att ske via info@norsjotradgard.se

Norsjö Trädgårdssällskap Berit Stenman, sekr.