Säljes

Fiberduk av god kvalitet:

Säljes i hela metrar. Bredden är 4 meter och tätheten är 23g/kvm.

Medlemspris per löpmeter är 15:00kr

Icke medlem per löpmeter är 20:00kr

Kontaktperson:

Kurt-Åke Holmqvist     0918-510 13

Marie Holmqvist     0918-510 13 eller 072-551 01 33