Säljes

Fiberduk av mycket god kvalitet:

Säljes i hela metrar. Bredden är 4 meter och tätheten är 23g/kvm.

Pris:

Medlem 20:00kr

Icke medlem 30:00kr

Kontaktperson:

Kurt-Åke och Marie Holmqvist   073-445 10 13,  072-551 01 33