Säljes

Fiberduk av mycket god kvalitet:

Säljes i hela metrar. Bredden är 4 meter och tätheten är 23g/kvm.

Medlemspris per löpmeter är 15:00kr

Icke medlem per löpmeter är 25:00kr

Kontaktperson:

Kurt-Åke och Marie Holmqvist   073-445 10 13,  072-551 01 33