Bli medlem

Så här kan du betala!

Årsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlemskap.

Avgiften för gällande år ska betalas tidigast 1 januari Bankgiro 348-6289.
Glöm inte skriva ditt namn och telefon nummer på inbetalningskortet, betalar du via internet skriver du ditt namn/telefon nummer i meddelandefältet till mottagaren.

OBS! Från och med år 2021 kan du som betalande medlem välja mellan två alternativ av medlemskort. Vill du ha det vanliga medlemskortet så behöver du inte göra något.

Alternativ två är en fil i PDF-format som skickas till dig via e-post. Du sparar PDF-filen i din mobil (smartphone). Gå till den mapp där filen sparades och klicka på den så visas ditt medlemskort. Uppstår problem kontaktar du webbansvarig

För att få PDF filen ska du i samband med betalning av medlemsavgiften skicka ett mejl till info@norsjotradgard.se Uppge namn och till vilken e-post filen ska skickas till.

Dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer och mejladress) används endast till föreningens medlemsregister, ditt medlemskort och för att skicka medlemsinformation till dig.

Välkommen!