Bli medlem

Så här kan du som medlem betala!

Årsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlemskap.
Avgiften för gällande år ska betalas tidigast 1 januari på Bankgiro 348-6289.

Använder du inbetalningskort ska du skriva ditt namn på inbetalningskortet. Om du betalar via dator skriver du ditt namn i fältet “Meddela mottagaren”.

Bli medlem, fyll i formuläret!

PDF-filen skickas ut när vi ser din inbetalning. Det fysiska medlemskortet delas ut på årsmötet och på annat lämpligt sätt under året.

Dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post adress) används till föreningens medlemsregister och för att skicka medlemsinformation till dig.

Välkommen!