Bli medlem

 

Så här kan du betala!

Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem, + 50kr till för familjemedlemskap.

Avgiften ska betalas tidigast 1 januari och senast den 31 januari för gällande år, Bankgiro 348-6289.
Obs! Glöm inte skriva ditt namn och telefon nummer på inbetalningskortet, betalar du via internet skriver du ditt namn/telefon nummer i meddelandefältet till mottagaren.
När avgiften är betald kommer vi att skicka ett medlemskort till dig.

Du kan bli medlem efter den 31 januari genom att ta kontakt med vår ekonomiansvarige.

Dina uppgifter används endast till föreningens medlemsregister, ditt medlemskort och för att skicka medlemsinformation till dig.

Välkommen!