Pollinatörer i vår omgivning

Ett antal av de ca: 250-300 solitära bin som finns i Sverige kan du se här i Västerbotten

I olika delar av Västerbotten kan du träffa på Honungsbin av rasen Carnica (Krainer) och det Nordiska biet.

Det finns även ett 40 tal humlor i Sverige som hjälper till med pollineringen av våra växter.

Vi har också ca: 110 dagfjärilar i Sverige och här hittar du 25 vanliga dagfjärilar.