Pollinatörer i vår omgivning

Via länkarna hittar du ett antal av de ca: 250-300 solitära bin som finns i Sverige. Några av dessa kan du se här i Västerbotten. I olika delar av Västerbotten kan du träffa på Honungsbin av rasen Carnica (Krainer) och det Nordiska biet. Det finns även ett 40 tal humlor i Sverige som hjälper till med pollineringen av våra växter. Vi har också ca: 110 dagfjärilar i Sverige och här hittar du 25 vanliga dagfjärilar.