Redskap

Som medlem kan du vid behov låna dessa redskap.
Icke medlem har möjlighet att hyra något av redskapen för 100:- per tillfälle.

  • En rullvält
  • En såmaskin för gräsfrö
  • En maskin för spridning av konstgödsel.
  • En elektrisk och en manuell häcksax.

Kontaktperson för uthyrning är Kurt-Åke Holmqvist   073-445 10 13

Redskap ska återlämnas hela och rena.