Styrelsen 2019

 

Ordförande:

Anettie Holmström     073-072 97 69     anettieh61@gmail.com

Vice ordförande:

Marie Holmqvist     0918-510 13 eller 072-551 01 33     marie.h54@gmail.com

Ekonomiansvarig:

Ingrid Hedenström     0918-109 87 eller 070-307 07 56     ingrid.hedenstrom@norsjonet.se

Sekreterare:

Berit Stenman     0918-331 09 eller 076-135 24 96     berit.stenman@telia.com

Ledamot:

Tommy Holmström, webbansvarig     070-314 85 13     info@norsjotradgard.se

Supleanter:

Kurt-Åke Holmqvist     0918-510 13 eller 073-445 10 13    kurhol@gmail.com

Gun-Britt Åström     0918-102 41 eller 070-310 02 41

 

Valberedning:

Barbro Behrendtz  070-516 53 48

Erland Forsgren  070-217 97 51 sammankallande

Eva Holmström  076-103 69 99