Styrelsen 2021

 

Ordförande:

Kurt-Åke Holmqvist  073-445 10 13

Vice ordförande:

Tommy Holmström, webbansvarig   070-314 85 13

Ekonomiansvarig:

Ingrid Hedenström   0918-109 87 eller 070-307 07 56

Sekreterare:

Berit Stenman   0918-331 09 eller 076-135 24 96

Ledamot:

Marie Holmqvist   072-551 01 33

Supleanter:

Anettie Holmström   073-072 97 69 

Gun-Britt Åström   070-310 02 41

Ovan nämnda personer kan även kontaktas via info@norsjotradgard.se

Valberedning:

Erland Forsgren, sammankallande   070-217 97 51

Eva Holmström

Marina Dahlberg