Växter för våra pollinerare

Några lämpliga växter att plantera för att locka bin, fjärilar, humlor och andra insekter till din trädgård.

Skalan 1 till 3 anger växtens värde som leverantör av nektar, pollen och honungsdagg

1= litet 2= medel 3= stort värde

Den blomtid som anges kan variera beroende på vilken växt zon man tillhör.

Svenskt namn: Nektar:Pollen:H. dagg: Blomtid:
Aubrietia 33  April, maj
Backtimjan 31  Juni – augusti
Bergklint 22  Juni – september
Blågull 32  Juni, juli
Blåklint 22  Juni – september
Blåklockor 22  Juli – september
Borstnejlika 22  Juni – augusti
Esparsett / Helghö    (kulturväxt) 33  Juni – augusti
Fackelblomster 32  Juli – september
Fetknopp 32  Juni – augusti
Fingerborgsblomma 21  Juni, juli
Fuchsia 22  Juni – augusti
Gräslök 31  Juni
Gullstav 11  Juli – augusti
Gurkört 32  Juni – september
Hagtorn 22  Juni
Hallon 33  Juni – augusti
Hampflockel 22  Juli – september
Honungsfacelia 31  Juni – september
Humleblomster 22  Juni – augusti
Häckkaragan 21  Maj, juli
Isop 31  Juli – september
Klöver 33  Juni – september
Koriander 31  Juni, juli
Kransveronika 11  Juli – september
Krikon 221 Maj, juni
Krusbär 31  Maj, juni
Kungsmynta 31  Juli, augusti
Kärleksört 31  Juli – septemper
Lammöron 22  Juli, augusti
Lavendel 21  Juli, augusti
Lind 312 Juli, augusti
Lönn 32  Juni, juli
Mariaklocka 22  Juni, juli
Martorn 22  Juli, augusti
Maskros 33  Juni – augusti
Mjölkört / Rallaros 32  Juli, augusti
Mynta 31  Juli – september
Måbär 22  Juni, juli
Nävor 21  Juni, juli
Nässlor 02  Juli – september
Prydnadsapel 33  Juni
Pestskråp 33  April, maj
Pil 32  April, maj
Ringblommor 11  Juli – september
Röda vinbär 22  Juni
Rönn 22  Maj, juni
Spireor 21  Juli – september
Stjärnflocka 21  Juni – augusti
Såpnejlika 22  Juni, juli
Sälg   (hanträd = pollen & honträd = nektar) 233 April, maj
Tall  12 Juni, juli
Tibast 22  April, maj
Tistel  /  Blå bolltistel 32  Juni – september
Tok / Ölandstok 22  Juni – september
Toppklocka 22  Juli, augusti
Vallört 31  Juni, juli
Vide 32  April, maj
Äpple 23  Juni
Vitpil / silverpil 32  April, maj
Näverhägg  2  April, maj